Following numerous years in retail therapy, throughout that we labored for Prange s Division Shop in Marquette, Mich. , I made the decision namely grooming your dog was my after profession. It happened swiss watch replica swiss watch replica like a fluke each time a co-worker required me to some dog show in Marquette. Within the show, I fell to obtain a cocker spaniel and needed to personal 1. Possessing your dog came me into grooming school. I went like a groomer in the vet clinic due to the fact 5 flowering mounds of plants following I graduated. I judged to spread out a mart around the East Side of Madison. Following fifteen years, I outgrew the area as well as in 2000 opened up my dog boarding facility wherever, furthermore to caring because the dogs, I additionally do grooming. The house is split into sections to cater various encounters for that dogs. 1 partition includes a flow getting a swimming pool the dogs use for swimming. One more section has open fields wherever the dogs can scamper without having embargo. I have a 2, 000-square-feet deck that can make an impressive ball-playing space. One more section is perfect for exploratory and agility motion with ramps, swinging bridges and treads. The rolex dealers rolex dealers dogs add my kin within our movado watches house space inside the dusk to find out a relevant video. You'll find extra-large chairs together with a up and down developed solace station therefore the dogs might be on assorted levels. I permit any propagate that's social to reside in the following. I ve were built with a 5-pound Maltese around 100-pound Labrador retrievers. replicas rolex replicas rolex There might be ten to fifteen differ dog personas aboard the house. This is necessary to become proficient to see the physique language in the dogs to select on the whistles to shirk fights. This is essential that i can project my administration scenario within the pack. Some dogs identify dog pals and invest the daytime hanging about together. Other dogs remain near to in my experience.

Jongeren verleiden met positieve opties op korte termijn, als basis voor structurele verbetering

 
 
 
 

Activiteiten

De activiteiten van Baumgart Social Services hebben o.a. tot doel inactiviteit onder jongeren of jonge volwassenen tegen te gaan.

We betrekken de kandidaten al in een vroeg stadium in de ontwikkeling van het programma.
Het programma biedt zodoende een extra uitdaging, juist omdat de deelnemers hun eigen activiteit organiseren (uiteraard onder toezicht). Hierdoor ontstaat enthousiasme en dus draagvlak waardoor leermomenten niet verloren gaan. Bekende artiesten, sporters en cabaretiers verzorgen workshops waardoor deze altijd inspirerend zijn. Het volgen van bijvorbeeld een cursus sociale vaardigheden is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. 

 

Sociale ondersteuning (ten gunste van de leefbaarheid in de wijk)

Middels sociale ondersteuning worden jongeren bijgestaan die hun vrije tijd in het openbare domein doorbrengen.
"Grote broers" maken contact en inventariseren de behoeften van de jongeren. Middels sponsoring door o.a. de plaatselijke middenstand en in samenwerking met gemeentelijke afdelingen, zijn we in staat faciliteiten te realiseren waardoor de alternatieve tijdsbesteding door de jongeren als zinvol wordt ervaren. De bijstand wordt door omwonenden en ondernemers toegejuicht, omdat door deze interventie de overlast wordt teruggedrongen. Door de jongeren wordt de inspanning als positief ervaren omdat zij niet langer als overlastgevende jongeren worden aangemerkt. Tevens maken ze deel uit van aansprekende (buurt)projecten.
Op termijn worden eventuele zorg en/of hulpvragen herkend en naar de juiste instanties geleid. 

 

Summerschool

De drempel om weer deel te nemen aan het nieuwe schooljaar is voor inactieve jongeren vaak te hoog. In de omschakeling van onbezorgd en oportunistisch leven naar het volgen van een rooster is de dagelijkse confrontatie met de wekker in de vroege ochtend zeer vaak al een onoverkomelijke uitdaging.  Summerschool biedt jongeren de mogelijkheid om ritme te houden. Het programma bestaat uit niet schoolse activiteiten die door de jongeren zelf worden georganiseerd en uitgevoerd.  De belasting van het organiseren en uitvoeren wordt gebalanceerd en nauwlettend in de gaten gehouden.

De naam Summerschool doet vermoeden dat dit project alleen in de zomer plaats vindt, maar niets is minder waar,  alle time-outs die ertoe leiden dat het ritme verstoord raakt kunnen worden opgevangen met deze vorm, denk aan tijdelijke uitval door detentie, zwangerschap, langdurige ziekte, (r)emigratie enz.
Naast Fun zitten er ook vaste leerelementen in Summerschool, zo komen sociale vaardigheden altijd aan bod en ontbreekt de kennismaking met kunst en cultuur ook nooit.

Het Summerschoolprogramma kan bevatten:

- Toneel en cabaret
- Klimmen
- Roeien
- Voetbal
- Duiken
- Survivallen
- Basketbal
- Kickboksen
- Buurtopruimacties
- Participatietoernooien (buurtactiviteiten)
- Kindersportdagen (jongeren organiseren voor kinderen)
- Wandeldagen ( Buurtactiviteit met ouderen)


Gedurende het contact met de jongeren komen er hulpvragen aan de oppervlakte die binnen ons sociale netwerk  bij de proffessionals worden uitgezet en zodoende de aandacht krijgen die het verdient.

Sponsors stellen voor buurt- en sociale activiteiten per inspanningsuur een budget ter beschikking waarmee de jongeren een afsluitende activiteit mogen organiseren, soms is het budget groot genoeg om bijvoorbeeld een aantal dagen te survivallen in de Belgische Ardennen.
 Zie de foto’s voor een impressie van de activiteiten. 

Uitstroom en nazorg

Baumgart Social Services houdt uitstroomkanalen in stand tbv geactiveerde jongeren. Dit wil zeggen dat we binnen ons netwerk actief worden gesteund door onze sociale partners als het gaat om plaatsingsplekken voor leerbanen of stage- of arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn we op de hoogte van alle actualiteiten op het gebied van jongerensubsidies en overige faciliteiten zoals bijvoorbeeld gemeentelijke jongerenprojecten en bijzondere ondersteuning zoals bv de leerlinggebonden financiering. Tot slot zijn we op de hoogte van de studierichtingen het lesaanbod  en de inschrijfprocedures van VMBO’s en ROC’s
Elke uitstromer geniet 6 maanden nazorg, daarna varieert de nazorg afhankelijk van de behoefte en vorm van de jongere.

 

Video

 

Over Ons

Baumgart Social Services heeft als doelstelling jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.  Denk hierbij aan het verkleinen van de afstand tussen jongere en opleiding, en/of tussen jongere en arbeid. Sociale partners van Baumgart Sociale Services zijn stadsdeelraden, gemeentelijke instellingen, onderwijsinstellingen,  re-integratiebedrijven en stichtingen waarmee Baumgart Social Services hetzelfde maatschappelijke doel deelt.